Telugu Calendar 2015 August Festivals


Venkatrama & Co., Telugu Festivals 2015 August

Venkatrama & Co., Telugu Calendar 2015 August Festivals 2- Chaturmasya Vidhiya, 3- Aaslesha Karte, 7- Shukra Moudhya Start, 10- Matatraya Ekadasi, 13- Masa Shivratri, 13- Guru Moudhya Start, 15- Swatantra Dinotsavam, 16- Chandra Darshanam, 17- Simha Sankramanam, 18- Sravana Mangala Gowri Vratham, Durva Ganapati Vratam, 19- Naga Panchami, 20- Shukra […]

2015-Telugu-Festivals-August