Telugu Calendar 2015 October Festivals


Venkatrama & Co., Telugu Festivals 2015 October

Venkatrama & Co., Telugu Calendar 2015 October Festivals 1- Pithru Thidi, 2- Mahatma Gandhi Jayanti, 3-  Vyatipata Mahalayam, 4- Bhanu Saptami, 5- Madhwastami, 8- Matatraya Ekadasi, 9- Yathi Mahalayam, 10- Sani Trayodasi, Gaja chaya, 11- Maha Shivratri, Chitta karte, 12- Mahalaya Amavasya, Kusa Grahanam, 13- Sara Navaratri Prarambham, Srivari Salakatla […]

2015-Telugu-Festivals-October